Børsfall i Asia

Usikkerhet rundt fremtidig inntjening hos selskapene senker aksjene.