Duket for ny direktivdebatt i regjeringen

Arbeiderpartiet sier ja til EUs vikarbyrådirektiv og befinner seg dermed på kollisjonskurs med SV og en rekke store LO-forbund.