Lav rente barberte overskuddet for Sandnes Sparebank

Sandnes Sparebank har hittil i år halvert overskuddet sammenlignet med samme periode i fjor.