Løftefri statsråd

Målet er å få norske rammevilkår for skipsfart på linje med EU-landenes betingelser. Men jeg kan ikke slå fast når dette blir gjennomført, sier nærings— og handelsminister Ansgar Gabrielsen.