TietoEnator viser muskler

IT-konsulentselskapet TietoEnator økte driftsresultatet 54 prosent første halvår. Det finsk-svenske selskapet varsler et større-enn-ventet overskudd for 2001.