- Flere kvinner i styrene

Det er nødvendig å få flere kvinner inn i norske bedriftsstyrer. Derfor sjenerer det ikke meg på en flekk om en begrunnelse for å velge meg er at jeg er kvinne, sier Ellen Math Henrichsen.