Skattesvikt i kommunene bekymrer KS

Økende arbeidsledighet har ført til skattesvikt i de fleste kommunene. Etter årets tre første måneder har det kommet inn 1,2 milliarder færre skattekroner enn budsjettert.