• Svend Haakon Kristensen i Innovasjon Norge. Innovasjon Norge

Bedrifter vil til Japan

Japan er verdens 3. største økonomi, har en befolkning med stor kjøpekraft og utpreget sans for kvalitet. Innovasjon Norge prioriterer kontakten på topp.