• Velferdstinget i Stavanger skal kartlegge studentenes trivsel. Lars Idar Waage

Kartlegger studentenes tilværelse

Velferdstinget i Stavanger har sendt ut en undersøkelse til over 4000 studenter. Målet er å sjekke studentenes trivsel i byen.