• Norsk Bane

NSB er glad for utredning av høyfartsbaner