• Gunnar Bøe

Rogaland i førersetet for handikaptransport

— Jeg er imponert over hva dere har fått til i Rogaland når det gjelder å tilrettelegge for funksjonshemmede, sier statssekretær Laila Gustavsen.