• Siri Handeland

Tente på prestasjonskulturen

Det første året til Carina Sandsmark i Acta har vært turbulent med mye negativ medieomtale av selskapet. 25-åringen lar seg likevel ikke skremme. Hun er stolt av jobben sin, og vil opp og fram i selskapet.