Renser olje i Oman

Lokalt teknologiselskap får ordre fra Oman innen rensing av olje, gass og produsert vann.