Garanti for innskudd inntil 2 millioner

Finanskrisen har rokket ved begrepet «sikkert som banken» etter at flere utenlandske banker har gått over ende. Kan dette skje i Norge?