• Kjell Ursin-Smith mener Jostein Soland må gå fra næringsforeningen.

– Soland må gå straks