Lokale boligpriser bare fortsetter å stige

Mens boligprisene ellers i landet flater ut, fortsetter veksten i Rogaland. Renteøkningen bare bremser prisstigningen.