Oljebedriftene venter særlig kraftig vekst

Dess mer en bedrift er involvert i oljå, dess mer vil den vokse det neste året.