Sterkt comeback fra Scana

Scana Industrier var langt nede, men vil vokse med 50 prosent de neste tre årene.