• Thomas Førde

- Kårstø blir først og størst

Kårstø er igjen komen i posisjon til å få verdas første CO2-reinseanlegg i stor skala.