• Thomas Førde

Nytt selskap skal fanga ny storindustri

Nordvegen Utvikling heiter det nye hopehavet mellom Haugaland Kraft og Hydro Karmøy. Saman skal selskapa selja tomter og utvikla verksemder i to industriområde på Karmøy og i Tysvær.