Nytt utkast gir dramatiske bondekutt

Et nytt utkast til sluttdokument fra handelstoppmøtet i Mexicoinnebærer at Norge må kutte middels handelsforstyrrende (blå)landbruksstøtte med 6,5 milliarder årlig og i tillegg godtamaksimumstak på tollsatser på landbruksvarar. Utkastet leggerdessuten opp til at alle eksportsubsidier skal fases ut, men at detskal forhandles videre om dato for dette.