Opptur for landbruket

På gli: Det skjer et generasjonsskifte i landbruket i Rogaland. Flere jenter blir bønder.