Møter politisk skepsis

Leder av fylkets samferdselsutvalg, Johan Halsne (KrF), vil gjerne vurdere et konkret forslag om forskottering av firefelts vei i Sandnes.