Mot fred i norsk-svensk tollkrig

Det går mot en fredsavtale mellom Norge og Sverige etter årelang krig om toll på ferdigvarer.