Rogaland nær bunnen i oppførsel

Ungdomsskoleelevene i Rogaland oppfører seg dårligere enn jevngamleelever i mange andre fylker.