Norsk industriveteran er i spill

Hvis det bare finnes gode industrielle grunner, er Hydrosgeneraldirektør åpen for å splitte opp selskapet. Hydro er i spill.