Prior biter i seg millionbot

Prior Norge bøyer unna rettssak og vedtar million-forelegg for uaktsomt heleri av 47 tonn ulovlig importert kalkunkjøtt.