De private grunnskolene

Det stilles strenge krav til den som vil starte egen skole. For å bli godkjent etter privatskoleloven må skolen enten være startet på religiøst eller etisk grunnlag, eller representere et faglig-pedagogisk alternativ. Og de skal være underlagt oppsyn av Utdanningsdirektøren i hvert fylke. De som blir godkjent etter privatskoleloven, får dekket 85 prosent av driftsutgiftene per elev fra det offentlige.