Kongstein videregående spesialskole legges ned?

Kongstein videregående skole i Stavanger, distriktets enestespesialskolen for døve og hørselshemmede, kan bli nedlagt.Sviktende søknad kan gjøre lærerne arbeidsløse.