Vikarkutt på Tjensvoll

Budsjettet tvinger Tjensvoll skole til ikke å leie vikarer resten av skoleåret. Foreldrene ble orientert i går.