Kraftig økning i antall fiskejuks-saker

Tallet på fiskejuks-saker stiger sterkt. I de tre nordligste fylkene ble det i første kvartal i år registrert 70 anmeldelser, dobbelt så mange som i tilsvarende periode i fjor.