Eneste plattform under bygging

Byggeboomen ved offshore-verftene er historie. Nå ferdigstilles kunén stor plattform ved norsk verft, SnorreB. 1.mai forlater den AkerStord for å starte produksjonen på Snorre-feltet i juli.