OECD undersøker videregående skoler

Videregående skoler i 17 land skal under lupen til OECD. Bruk av data er i fokus.