Stor økning av feriegjester

De bynære hotellene i Stavanger hadde i sommer en økning i antallferiegjester på 20,9 prosent i forhold til i fjor.