Høyere ansattbetaling diskuteres i KS

Odd Arild Kvaløy, nestleder i Kommunenes Sentralforbund (KS) og tidligere fylkesord-fører i Rogaland (Sp), sier at Per A. Thorbjørnsens utspill er et kjent tema som drøftes i KS.