- Ikke overrasket

— Jeg er ikke overrasket over at effekten av halv moms ikke har kommet forbrukerne til gode, men har gitt økonomisk gevinst for helt andre aktører: Bønder, mellomledd og butikker har i stedet tatt ut stor profitt.