Ungdom mot full Sauda-utbygging

— Vi kan godta Alternativ 2000, men vil vise vår motstand mot fullSauda-utbygging, sier Natur og Ungdom.