Kostbart Venstre-frieri

Venstre frir hemningsløst til kommunene. Lars Sponheim innrømmer at det vil koste flesk, men vil ikke tallfeste noe.