Bergesen fortsetter som før med nye eiere

Den Hongkong-baserte Sohmen-Pao-familien blar opp til sammen 14,7milliarder kroner for å sikre seg kontroll over Bergesen. Detnorske rederiet vil fortsette som eget selskap, forsikrer de nyeeierne.