Byggeavgiften ryker

Den nye konjunkturavgiften på nye næringsbygg vil trolig ikke overleve våren 2001.