Sterk gjeldsøkning holder renta høy

Glem nyttårsønsket om lavere rente. Kraftig økning i utlånsveksten gjør at Norges Bank neppe kommer til å senke rentenivået inntil videre.