Statoil: Biomasse og tidevann

Statoil brukte i fjor rundt 0,4 prosent av de totale investeringenei olje og gass på grønn energi. Biopellets og tidevannskraft erselskapets miljøalibi.