Mange vil ha Statoil-aksjen

Det har kommet inn dobbelt så mange bestillinger på Statoil-aksjen som det finnes aksjer tilgjengelig.