Lærerorganisasjoner fusjonerer

Norsk Lærerlag og Lærerforbundet vil gå sammen i en felles organisasjon fra 1. januar neste år. Nå starter arbeidet med å bli enig om navn og ledelse for den nye organisasjonen.