Nye regler i år

Du må være minst 50 prosent ledig for å få dagpenger, mot 40prosent tidligere. I tillegg må inntekten ha vært høyere enn 1,5G,eller 81.255 kroner siste år (tidligere 1,25G).