Større krav til CHC Helikopter Service

CHC Helikopter Service på Sola skal bli mer effektivt og samordne driften med selskapets søsterselskaper i andre land.