- Bedre avis skal tette opplagslekkasjen

Stavanger Aftenblad gikk tilbake 685 i opplag det siste året.Sjefredaktør Tom Hetland har lokkemat til frafalne og fremtidigekunder.