Verdilaus rapport om lakseproduksjon

Marin rådgjevar i WWF-Norge, Maren Aschehoug, meiner rapporten Vestnorsk Havbrukslag har laga om lakseoppdrett i framtida er heilt verdilaus.