Mistanke om bensinsamarbeid i Sverige

De fem største bensinselskapene i Sverige mistenkes nok en gang for å samarbeide om prisen på bensin.