Kraftig opprørt over kraft-vedtak

Budsjettforliket med regjeringspartiene hindrer ikke Frp i å tvinge gjennom billigere konsesjonskraft neste år.